Süreklilik

Nachhaltigkeit

Sorumluluk


Miele için sürekliliği olan faaliyetler, şirketin değerleri ve gelenekleri için gereklidir ve uzun vadeli şirket başarısı için şarttır. Miele UN süreklilik organizasyonu Global Compact'ın bir üyesidir ve "Charta der Vielfalt"i imzalayandır. Miele her iki yılda bir süreklilik raporu yayınlamaktadır.

Daha fazla bilgi için -sustainability.com