Yönetimdeki devamlılık

Yönetim Kurulumuz

Management bei Miele

1899 yılında kurulduğundan bu güne kadar, Miele & Cie. KG Miele ve Zinkann aileleri tarafından yönetilmektedir. Yaklaşık 70 şirket ortakları şirketin kurucularımız Carl Miele veya Reinhard Zinkann'ın torunları tarafından .temsil edilmektedir.
Her iki aile şirketin operasyonel yönetiminde yer almaktadır..

Yönetim kurulunda tüm murahhas  azalar eşit haklara sahiptir. Soldan: Dr. Stefan Breit (Üretimden Sorumlu Direktör), Dr. Markus Miele (Ortak ve Genel Müdür), Olaf Bartsch (Finans ve İdari İşler Direktörü), Dr. Reinhard Zinkann (Ortak ve Genel Müdür) ve Dr Axel Kniehl (Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Direktörü).